Tracking & Tracing

Tracking & Tracing Engine

Het hart van Continuans is de Tracking and Tracing Engine. Deze controleert alle logistieke handelingen binnen het bedrijf: van inkoop, magazijnbewegingen, productie, verkoop tot en met dienst na verkoop.

Telkens wanneer de gebruiker een logistiek handeling verricht, komt de Tracking and Tracing Engine tussebeide en vraagt bijkomende informatie over het lot- of serienummer in kwestie. Deze informatie wordt gecontroleerd en geregistreerd, waardoor de interne controle verzekerd is.

Principes

Tracking and Tracing is de techniek om grondstoffen, die bestemd zijn om in een levensmiddel of geneesmiddel te worden verwerkt, door alle stadia in de keten (productie, verwerking en distributie) zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts te traceren en te volgen.

We kunnen Tracking and Tracing onderverdelen in de onderstaande soorten:

Traceerbaarheid wordt geëist in alle satdia van productie, verwerking en distributie. Informatie over de herkomst van de grondstoffen en leveranciers dient beschikbaar te zijn van één schakel terug tot één schakel vooruit in de keten.

Binnen 4 uur na de constatering van een calamiteit dienen ten minste de afnemers en indien noodzakelijk de leveranciers van partijen waarin het probleem zich kan voordoen ingelicht te worden. Indien noodzakelijk dient een recall van alle producten plaatsvinden. Als dit niet lukt, zou een bedrijf veel grotere recall moeten voeren dan vooraf noodzakelijk was.

De partij of lotgrootte moet het bedrijf kunnen verantwoorden door middel van een uitgevoerde risicoanalyse van het betreffende bedrijfsproces. Voor documenten en traceerbaarheidgegevens gelden een bewaartijd van minimaal 3 tot maximaal 5 jaar.

Het bijhouden en doorgeven van de nodige informatie voor traceerbaarheid berust bij elk individueel bedrijf. Het systeem kan slechts operationeel zijn indien elke schakel en elke operator in de keten deze verplichting ook effectief naleeft. Het is daarom noodzakelijk dat dit aantoonbaar gemaakt wordt bij elke operator en dat op het identificatie- en registratiesysteem periodiek en extern toezicht uitgeoefend wordt.

Door de centrale rol van de handel is het van belang dat deze Tracking and Tracing op orde heeft. Een goed werkend Track and Trace systeem biedt de handelaar de kans meer toegeveogde waarde aan toeleverancier en afnemer te bieden. Ook zal dit in de toekomst een voorwaarde zijn om te overleven.

 

Wat is ERP?

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. ERP heeft tot doel om de productiviteit van organisaties te maximaliseren, kosten te beheersen en optimaal te voldoen aan klantwensen.

Meer info

Voor welke organisaties?

Als 'opvolger' van MRP systemen (gericht op productiebesturing) werd ERP lange tijd uitsluitend geassocieerd met productiebedrijven. Inmiddels is dat niet meer zo.

Meer info

De kracht van het systeem

Veel voordelen van ERP zijn een gevolg van de centrale database van een ERP systeem. Hiermee maakt u in diverse bedrijfsprocessen gebruik van dezelfde informatie, vermijdt u dubbel (invoer)werk en is de eenduidigheid van informatie gegarandeerd.

Meer info

Progress software

Progress Software stelt bedrijven in staat om operationeel responsief te zijn bij veranderende omstandigheden en interacties met klanten – en zo optimaal in te spelen op nieuwe kansen, de efficiëntie te vergroten en de risico's te verkleinen.

Meer info

yappa