Orders

Bij het inbrengen van een order wordt de kredietwaardigheid van de klant automatisch gecontroleerd. Is deze in orde, dan kan U de klant al dan niet een order bevestiging sturen. Op dit formulier worden uw artikelcodes omgezet in de artikelcodes van de klant om zo de communicatie te vereenvoudigen.

Bij gebrek aan voldoende voorraad kan U beslissen het order deels of volledig in backorder te plaatsen. Hierbij beschikt U over uitgebreide overzichten om uw klanten zo snel mogelijk te kunnen bedienen.

Naast de standaard orders kan U ook permanente opdrachten en afroeporders beheren. Permanente orders worden op vaste tijdstippen herhaald. Met een afroeporder verbindt de klant er zich toe om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid af te nemen, verdeeld over de meerdere orders die op een willekeurig tijdstip geplaatst worden.

Overige mogelijkheden van deze module

Wat is ERP?

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. ERP heeft tot doel om de productiviteit van organisaties te maximaliseren, kosten te beheersen en optimaal te voldoen aan klantwensen.

Meer info

Voor welke organisaties?

Als 'opvolger' van MRP systemen (gericht op productiebesturing) werd ERP lange tijd uitsluitend geassocieerd met productiebedrijven. Inmiddels is dat niet meer zo.

Meer info

De kracht van het systeem

Veel voordelen van ERP zijn een gevolg van de centrale database van een ERP systeem. Hiermee maakt u in diverse bedrijfsprocessen gebruik van dezelfde informatie, vermijdt u dubbel (invoer)werk en is de eenduidigheid van informatie gegarandeerd.

Meer info

Progress software

Progress Software stelt bedrijven in staat om operationeel responsief te zijn bij veranderende omstandigheden en interacties met klanten – en zo optimaal in te spelen op nieuwe kansen, de efficiëntie te vergroten en de risico's te verkleinen.

Meer info

yappa