Magazijnbeheer

U kan een onbeperkt aantal fysische magazijnen definiëren. Een fysisch magazijn kan een verwijzen naar het volledige gebouw, of naar ruimtes binnen het gebouw, zoals bijvoorbeeld de loskade, de steriele ruimte, de expeditie ruimte,...of de lichte vrachtwagen van je installateurs. 

Een fysisch magazijn kan vervolgens onderverdeeld worden in locaties, die verwijzen naar een zone, gang ,rek en/of plaats op het rek. Wanneer een locatie steeds hetzelfde artikel bevat, spreken van een vaste locatie. Typisch worden goederen gepikt voor levering op hun vaste locatie. Andere locaties zullen steeds een willekeurig artikel bevatten, afhankelijk van de beschikbare ruimte. We spreken in dit geval van variabele locaties. Variabele locaties bevatten typisch volledige paletten, en worden gebruikt om de vaste locaties aan te vullen.

Daarnaast kan U een onbeperkt aantal virtuele magazijnen bepalen. Dit concept hebben we ontwikkeld voor het beheren van goederen die zich reeds bij de klant bevinden, zoals demonstratie of consignatie materialen, maar die boekhoudkundig gezien nog tot uw voorraad behoren.

Overige mogelijkheden van deze module

Wat is ERP?

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. ERP heeft tot doel om de productiviteit van organisaties te maximaliseren, kosten te beheersen en optimaal te voldoen aan klantwensen.

Meer info

Voor welke organisaties?

Als 'opvolger' van MRP systemen (gericht op productiebesturing) werd ERP lange tijd uitsluitend geassocieerd met productiebedrijven. Inmiddels is dat niet meer zo.

Meer info

De kracht van het systeem

Veel voordelen van ERP zijn een gevolg van de centrale database van een ERP systeem. Hiermee maakt u in diverse bedrijfsprocessen gebruik van dezelfde informatie, vermijdt u dubbel (invoer)werk en is de eenduidigheid van informatie gegarandeerd.

Meer info

Progress software

Progress Software stelt bedrijven in staat om operationeel responsief te zijn bij veranderende omstandigheden en interacties met klanten – en zo optimaal in te spelen op nieuwe kansen, de efficiëntie te vergroten en de risico's te verkleinen.

Meer info

yappa