Track & Trace

Het hart van Continuans is de Tracking and Tracing Engine. Deze controleert alle logistieke handelingen binnen het bedrijf: van inkoop, magazijnbewegingen, productie, verkoop tot en met dienst na verkoop.

Telkens wanneer de gebruiker een logistiek handeling verricht, komt de Tracking and Tracing Engine tussebeide en vraagt bijkomende informatie over het lot- of serienummer in kwestie. Deze informatie wordt gecontroleerd en geregistreerd, waardoor de interne controle verzekerd is.